සංක්‍රමණික

ගුවන් මඟීන්ගෙන් සමාව ඉල්ලා එමිරේට්ස් ගුවන්සේවා සමාගම ගුවන් ගමන් දෙකක් අත්හිටුවයි

ලබන ඔක්තෝබර් මස අවසානයේ සිට සිංගප්පූරුව සහ කොළඹ අතර ගුවන් ගමන් දෙකක් අත්හිටුවීමට  එමිරේට්ස් ගුවන්සේවා සමාගම...

ඊද් අල් අදා නිමිත්තෙන් පෞද්ගලික අංශ ශ්‍රමිකයින්ට වැටුප් කලින් දෙන්න තීරණයක්

ඊද් අල් අදා උත්සවය නිමිත්තෙන් පෞද්ගලික අංශ ශ්‍රමිකයින්ට කලින් වැටුප් දෙන්න ඕමාන් රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ...