රටින් රටට

සෞදි ගුවන්තොටුපළක් ඉල්ලක්කකර ගනිමින් යළිත් මිසයිල ප්‍රහාරයක්

සෞදි අරාබියේ ගුවන් තොටුපළක් ඉලක්කකර ගනිමින් යේමනයේ හවුති ෂියා මුස්ලිම් සටන්කාමීන් විසින් පසුගියදා බැලැස්ටික්...

දකුණු කොරියාවට ශ්‍රමිකයින් පැමිණෙන රාජ්‍යයන්හි තානාපතිවරු හමුවෙයි

දකුණු කොරියාව වෙත රැකියා සදහා ශ්‍රමිකයින් පැමිණෙන රාජ්‍යයන්හි තානාපතිවරුන්ගේ 2018 වර්ෂයේ රැකියා බලපත්‍ර ක්‍රමය...