දකුණු කොරියාව

jbkorea

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂිත ඔබ කාර්යාංශයෙන් නිකුත්කළ මේ නිවේදනය ගැන දැනුවත්ද?

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන ලාංකික තරුණ තරුණියන්හට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින්...

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින් හා සේවයේ නියුතු ඔබට වැටුප් සම්බන්ධ අලුත් ආරංචියක්!

පසුගිය 06 වෙනි මස මූලික වැටුප් නීති සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලබන වසරේ ජනවාරු මාසයේ සිට...

කොරියාවේ සිටින පිරිසකගේ සිහින බොඳ වෙද්දී ,කොරියා යන්න ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්

පසුගිය කාලයේ බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ගේ ජීවන තත්වයේ වෙනසක් කිරීමට සමත් වූ කොරියා රැකියා පිළිබඳව...

කොරියානු මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනයෙන් විදේශිකයින්ට අනඟි අවස්ථාවක්!

විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ගේ වෘත්තීය හැකියාවන් දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන – 2018 – බුසාන් නගරය සේවා කාලය අවසන් කර නැවත මව්බිම...