දකුණු කොරියාව

jbkorea

කොරියානු මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනයෙන් විදේශිකයින්ට අනඟි අවස්ථාවක්!

විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ගේ වෘත්තීය හැකියාවන් දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන – 2018 – බුසාන් නගරය සේවා කාලය අවසන් කර නැවත මව්බිම...

කොරියාවේ සේවය කළ ලක් කතක් මරුට

දකුණු කොරියාවේ සිට මීට මාසකට පෙර මෙරට බලා පැමිණි ලාංකික තරුණියක් මියගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. ඇය වකුගඩු සම්බන්ධ රෝගී...