සමිති විත්ති

සමිති විත්ති

වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ අභියෝග, ප්‍රවණතා සාකච්ඡා කෙරෙන “සංවාදශීලි සම්මන්ත්‍රණයක්”

වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරය විසින් අද දවසේ මුහුණදී සිටින අභියෝග හඳුනා ගැනීම හා විසඳුම් ප්‍රවණතා යෝජනා කෙරෙන...

විසඳුම් සඳහා සාකච්ඡා කළ හැකියි – වහාම සේවයට වාර්තා කරන්න – තැපැල්පති

වැඩ වර්ජනයේ නිරත සියලු කාර්ය මණ්ඩලයට තම සේවා ස්ථානය වෙත හැකි ඉක්මණින් වාර්තා කරන්නැයි තැපැල්පති රෝහණ අබේරත්න...