දෙස්

දෙස්

සංවර්ධන නිලධාරීන්ට ලබාදෙන වසර 02ක පුහුණුව කුමක්ද ? ශ්‍රී ලංකා නිදහස් උපාධිධාරී සංගමය

මේ දින වල රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා සංවර්ධන නිලධාරී පත්වීම් ලබා දීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටී.ඒ සඳහා වන...

සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා අයදුම්කළ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ අවධානයි..

01. ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයට ලැබී ඇති අයදුම්පත් ප‍්‍රමාණය 57,000කි. බඳවාගැනීමට නියමිත වන්නේ 20,000කි. 37,000ක්...

සරසවි ඇදුරෝ රතු එළි දල්වති

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සඳහා වෙනම සේවයක්‌ ස්‌ථාපිත කිරීමේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම තවදුරටත් කල් දමන්නේ නම්...

නිදහස් සේවක සංගමය ස්වාධීන වෙයි

ජනතා විරෝධී සහ කම්කරු පන්ති විරෝධී ක්‍රියාවන්හි යෙදෙන රජයක් සමඟ තවදුරටත් කටයුතු කළ නොහැකි බැවින් ශ්‍රී ලංකා...

මැයි දිනයට අත නොතබනු

2018 මැයි දිනය වෙසක් සතිය නිමිති කොට ගෙන මැයි 07 දිනට යෙදීමට විරෝධය දක්වමින් එක්සත් කම්කරු සම්මේලනය විසින් පුවත්පත්...