දෙස්

දෙස්

වර්ජන රැල්ලක්

තම වැටුප් වැඩි නොකළහොත් යළිත් වතාවක් දුම්රිය වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බවට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ආණ්ඩුවට අනතුරු අඟවා...

ලංගම සේවකයින්ගේ මල්ල පිරේ

ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩල ඉතිහාසයේ පළමු වරට සියලුම සේවකයන් සඳහා රුපියල් 10,000 ක ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබාදීමට තීරණය කරයි. මේ...

රාජ්‍ය සේවයේ සිටින අයටත් රාජ්‍ය සේවයට සම්බන්ධ වීමට සිටින අයටත් සුබ ආරංචියක්!

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සඳහා අලුතින් වැටුප් කොමිසමක් පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. මේ...

උපාධිධාරී පත්වීම් ලබා දීම ගැන ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට, අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් ලබාදීම ලබන 20 වනදා සිදුකරන බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථීක...

නවතා තිබූ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී පත්වීම් ප්‍රධානයට රජය සැරසෙයි

කඩයිම් ලකුණු ක්‍රමවේදයේ මතුවූ ගැටළුවක් නිසා තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවයේ...

දුම්රිය වර්ජනය අවසන් වෙයි

පසුගිය 08 වැනිදා පස්වරු 3.00ට හදිසි වැඩ වර්ජනයක් ලෙස දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය අවසන් කිරීමට දුම්රිය...